Projekt manager

feladatai

Projekt management szolgáltatás

Cégünk a Tervezés, Kivitelezés és Projekt zárás területen rendelkezik mérnöki tudással és több évtizedes szakmai tapasztalattal az Ipar különböző területein. Erről  

felületünkön tájékozódhat

Tervezési időszak

Ebbe a csoportba tartoznak azok a folyamatok, amelyek a projekt céljainak pontosításával és a projekt célkitűzéseinek eléréséért végrehajtandó lépések megtervezésével függenek össze. A tervezési folyamatcsoportba tartozó főbb folyamatok:

 • a Projekt Műszaki tartalom pontos meghatározása
 • a projekt részfeladatokra bontása
 • a részfeladatokhoz tartozó elvégzendő tevékenységek meghatározása, a közöttük levő összefüggések megtervezése
 • a tevékenységekhez tartozó erőforrás és időbecslések elkészítése MPP vagy Gant Diagram alkalmazásával
 • a fentiek alapján a projekt ütemtervének és költségvetésének megtervezése MPP vagy Gant Diagramm alkalmazásával
 • Ide tartozik néhány fontos segédfolyamat, mint a kommunikációs és kockázatkezelési terv elkészítése, a minőségtervezés és a beszerzési terv elkészítése. A fenti tervezési folyamatok eredményeként előálló rész-terveket a projektmenedzsment terv fogja össze, mely a projekt végrehajtási tervének tekinthető.

Kivitelezési időszak

 • A végrehajtás fő feladata az elkészült tervek alapján a projekttevékenységek irányítása és összehangolása, annak érdekében, hogy a projekt elérje célját.
 • A HSE és minőségbiztosítási folyamatok szervezése, irányítása.
 • a beszállítók kiválasztási folyamata (beszerzési csomagok összeállítása, tender kiírások elkészítése, a beérkezett ajánlatok kiértékelése, döntési előterjesztések elkészítése)
 • TIG elkészítése, felmérési naplók elkészítése

Projekt Zárás időszaka

A Projekt zárás magában foglalja

 • a projekt adminisztratív és pénzügyi lezárását
 • a függő kifizetések elrendezését
 • a közreműködői szerződések lezárását
 • az átadási dokumentációk ellenőrzését és archiválását
 • a Projekt értékelését - Nagyon fontos, hogy a projekt tapasztalatait a Projekt Team kiértékelje és a legfontosabb tapasztalatokat összegyűjtse és dokumentálja.

Projekt Menedzser - Az a személy, aki a projektet irányítja, annak teljesítéséért és teljesítmény paramétereiért, a költségekért és a határidőkért egyszemélyi felelősséggel tartozik.

Projekt Menedzsment - A projekt tevékenység megvalósítási folyamatának vezetése, irányítása, szervezése, az erőforrások, az információk, a rendelkezésre álló módszertani és technikai eszközök a Projekt cél elérése érdekében történő összehangolása az alábbi egyszerűsített ábra szerint.A Te címed