Site manager

feladatai

Az ipari kivitelezésen a SITE vezető, akit gyakran építésvezetőnek vagy telephelyi cég képviselőnek neveznek. 

Felelős a projekt kivitelezés mindennapi helyszíni lebonyolításáért. 

A SITE vezetőknek be kell tartaniuk a projekt ütemezését és költségvetését, és kezelniük kell az építkezés során a helyszínen tapasztalt késéseket vagy problémákat.

Feladatkörében részt vesz a minőségellenőrzési, az egészségügyi és biztonsági ellenőrzések folyamatában. Szakági feladat végrehajtójaként, építész, gépész, villamos szakági feladatokat lát el. 

A SITE vezető részt vesz a kivitelezési tevékenység megkezdése előtti organizációs és felvonulási feladatok lebonyolításában. 

A kivitelezés alatt folyamatos kapcsolatot tart az egyéb szakág SITE vezetőjével és beszámol a Projekt Vezetőjének az előre haladásról. 

A SITE vezető alkalmazásban vagy Megbízás alapján a Kivitelező vállalkozó képviselője.