Felelős Műszaki Vezető

FVM

Felelős Műszaki Vezető (FMV)

A Felelős Műszaki Vezetőt a kivitelezőnek KÖTELEZŐ alkalmaznia, így vele szerződik.

A Felelős Műszaki Vezetői feladatkör BEJELENTÉS KÖTELES TEVÉKENYSÉG, Szakmagyakorlás személyi feljogosítás alapján.

a jogosultságot a területileg illetékes Ipar kamarák adják ki időszaki érvényességgel:

 • Magyar Mérnöki Kamara: (MMK: https://www.mmk.hu)
 • Magyar Építész Kamara (MEKON: https://eugyintezes.mekon.hu/index.php?u=nevjegyzek )

A Felelős Műszaki Vezető a kivitelező munkáját ellenőrzi és segíti.

A Felelős Műszaki Vezető célja, rendeltetése és feladata elsősorban a hivatalos építési engedélyeknek, építési jogszabályoknak és szabványoknak megfelelő kivitelezés szakszerű megvalósulásának biztosítása és ellenőrzése. A Felelős Műszaki Vezető a kivitelező érdekeit képviseli, így legfőbb feladatának célja, hogy biztosítsa, hogy a kivitelezőt később ne vonhassák felelősségre a munkája miatt.

A Felelős Műszaki Vezető felel

 • az építményfajtának, építési tevékenységnek megfelelő jogosultságának meglétéért, a szakmunka irányításáért
 • az építmény és végrehajtható építési engedélynek és a hozzá tartozó jóváhagyott engedélyezési terveknek, illetve a jogszabályban meghatározott kivitelezési terveknek megfelelő megvalósításáért
 • az építési tevékenységre vonatkozó szakmai, minőségi és biztonsági előírások megtartásáért
 • a kivitelezési munkák szakszerűségéért

Felelős műszaki vezető feladata

 • Az általa vezetett építkezésen az építési szerelési munkákra vonatkozó jogszabályok, munkavédelmi, környezetvédelmi, tűzvédelmi, természetvédelmi, műemlékvédelmi, közegészségügyi és már kötelező hatósági előírások ellenőrzése, továbbá az építésügyi hatósági engedélyek betartatásának és betartásának ellenőrzése is.
 • A kivitelezési tevékenység munkafolyamatainak szakszerű megszervezése.
 • Amennyiben a Felelős Műszaki Vezető a Kivitelezőtől megbízást kapott az E- építési napló vezetésére, úgy annak napi vezetésért.
 • A kivitelezés során biztosítja a minőségi követelmények a technológiai, a munkavédelmi és az egészségügyi előírások betartatását.
 • Ellenőrzi a kitűzés helyességének, valamint a talajmechanikai és egyéb vizsgálatok megtörténtét. Továbbá a minőségi vizsgálatokat és mintavételeket elvégzése is feladatainak a része.
 • Az azonnali intézkedést igénylő építési műszaki feladatok meghatározza és irányítja.