Műszaki Ellenőr

ME

Műszaki Ellenőrzés

  • A Vállalkozó teljesítésének és a műszaki ellenőr tevékenységének kezdete a munkaterület átadás-átvételének időpontja. A műszaki ellenőrzést a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendelet előírásai szerint végezzük különös tekintettel az alábbiakban felsoroltakra:
  • A munkaterület átadás-átvételi eljárás
  • A Megrendelő képviselője által a munkavégzésre alkalmas terület bemutatása, a helyi speciális előírások ismertetése, valamint a munkavégzési engedélyekhez szükséges információk átadása a Kivitelező részére. Ehhez kapcsolódik a Kivitelező képviselőjének alap oktatása: munkavédelmi-, tűz-, környezet- és vagyonvédelmi kérdésekről, előírásokról. A Vállalkozó részéről munkavégzésre belépő munkavállalók oktatása és annak dokumentálása a Vállalkozó kioktatott képviselőjének a feladata.

Műszaki ellenőr feladata a kivitelezési folyamat alatt

  • A HATÓSÁGI ENGEDÉLYHEZ KÖTÖTT kivitelezési tevékenység végzésének helyszínén az építtető helyszíni képviselője, legfontosabb feladata a kivitelezési tevékenység teljes folyamatában elősegíteni és ellenőrizni a vonatkozó jogszabályok, hatósági előírások, szabványok, szerződések és a kivitelezési dokumentáció betartását.
  • Az építési napló külön jogszabályban meghatározottak szerinti ellenőrzése, a bejegyzések és egyéb jegyzőkönyvek ellenjegyzése, illetőleg észre vételezése.
  • A hibáknak, a hiányosságoknak, eltéréseknek az építési naplóban való feltüntetése.
  • A munkák eltakarása előtt azok mennyiségi és minőségi ellenőrzése.
  • A beépített anyagok, szerkezetek és berendezések megfelelőség igazolása meglétének ellenőrzése.
  • A MŰSZAKI átadás-átvételi eljárásokban való részvétel.