Sajátos építményfajták műszaki ellenőri  szakterületek

Kollégáink az alábbi szakterületeken rendelkeznek műszaki ellenőri jogosultságokkal 

  • ME-KÉ Közlekedési építmények szakterület

Közúti, vasúti(közúti villamos vasút, földalatti vasút is), légi közlekedési, hajózási építmények (így különösen annak műtárgyai: híd, áteresz, alagút, aluljáró, támfal) berendezései, tartozékai, vízelvezetése és zajvédelme építési munkáinak műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül.

  • ME-VZ Vízgazdálkodási építmények szakterület

Vízgazdálkodási építmények (vízi létesítmények) és az azokhoz szerkezetileg vagy funkcionálisan kapcsolódó építményrészek, mérnöki létesítmények építési-szerelési munkáinak  műszaki ellenőrzése

  • ME-B Bányászati építmények szakterület

Szilárdásványi nyersanyagok bányászatával, kőolaj- és földgázbányászatával kapcsolatos, valamint hévíz bányászati(termálvíz) építmények építésének műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül

  • ME-GO Szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermékvezetékek, propán-bután töltő telepek és tartozékainak építése szakterület

A szénhidrogén-szállító vezetékek, gázelosztó vezetékek, célvezetékek, egyéb gáz és gáztermék vezetékek, tartozékaik építési-szerelési munkának műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül

  • ME-EN Energiaellátási építmények szakterület

Energetikai, vegyipari, szénhidrogén-ipari berendezések építményei építésének felelős műszaki ellenőrzése korlátozás nélkül